Privacyverklaring

In de privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.


Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplagen.


 


Kris van den Elzen, Taarten van Kris


 

Artikel 1 - Taarten van  Kris

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Taarten van Kris. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Taarten van Kris verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.


Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Taarten van Kris, neem dan gerust contact op!


info@taartenvankris.nl

Postadres: Damaststraat 18, 5411 AM Zeeland.

Bezoekadres: Hogeweg 13, 5411 LP Zeeland (Alleen op afspraak).

Kvk nr. 72138696


 

Artikel 2 - Doel gegevens

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Taarten van Kris via de website. Er wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een betaallink of een factuur te kunnen sturen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Wij vragen om uw adres om te checken dat u de juiste ''Zeeland'' te pakken heeft.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.


 

Artikel 3 - Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Taarten van Kris.

Op het moment dat je contact opneemt met Taarten van Kris, dan worden de gegevens de jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopie├źn gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.


 

Artikel 4 - Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijde jouw gegevens op te vragen die bij Taarten van Kris vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@taartenvankris.nl. Je krijgt dan, binnen maximaal 1 maand, een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht dit te laten rectificeren door Taarten van Kris.

3. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Taarten van Kris vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Taarten van Kris niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Taarten van Kris jouw gegevens gebruikt? Dan het je recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.


 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@taartenvankris.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


 

Artikel 5 - Plichten

Taarten van Kris verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten en versturen van facturen. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens. Je adres en e-mailadres zijn bijvoorbeeld nodig voor het versturen van een factuur en je telefoonnummer voor het ontvangen van de betaallink en voor calamiteiten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan Taarten van Kris de bestelling niet afronden.


Taarten van Kris behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Taarten van Kris dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Taarten van Kris te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:


info@taartenvankris.nl

Postadres: Damaststraat 18, 5411 AM Zeeland.

Bezoekadres: Hogeweg 13, 5411 LP Zeeland (Alleen op afspraak).


Kvk nr. 72138696